وبلاگ ما

۲۰ شهریور ۱۳۹۶
توسط مدیریت
نرم افزار MSP

مزایای مدیریت پروژه با نرم افزار MSP (مایکروسافت پروجکت)

بهتر است هدف و عملکرد نرم افزار MSP را با تعریف پروژه توصیف کنیم: یک پروژه یک اقدام منحصر به فرد است که شروع و پایان کاملا مشخص و شفافی داشته باشد، و نیاز به مدیریت زمان، منابع ، هزینه و کیفیت دارد.
مدیریت پروژه به عنوا مجموعه ای از مهارت هایی است که به درستی یک پروژه را شروع، برنامه ریزی، اجرا، کنترل و تمام میکند. مهارت های اصلی شامل هدف گذاری (برای مثال شرح و توافق در اهداف پروژه و نیازهای آن)، زمانبندی و تخمین هستند. در کنار این مهارت های اصلی مهارت های دیگری نیز قرار میگیرند؛ مهارت هایی چون مدیریت ریسک و عدم اطمینان، مدیریت کیفیت، ارتباطات، مدیریت افراد و همکاری با دیگر اعضا مانند تأمین کنندگان منابع و سرویس ها و تمام افرادی که روی پروژه کار میکنند و یا تحت تأثیر آن قرار میگیرند. ادامه مطلب

© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد